Obnova varhan v Přepychách letos vrcholí, na benefičních koncertech opět vystoupí špičkoví umělci

Již třetím rokem úspěšně pokračuje celková obnova varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách, postavených v roce 1872.

Již třetím rokem se také budou konat benefiční koncerty, na nichž znovu vystoupí špičkoví umělci a podpoří záchranu královského nástroje.

O benefiční koncerty v Přepychách byl mimořádný zájem a díky tomu přibylo z dobrovolného vstupného na sbírkové konto více než 150 tisíc korun.

V letošním roce proběhne tedy třetí, závěrečná, etapa a pravděpodobně začátkem listopadu se královský nástroj představí v plné kráse. Aby mohly být všechny práce provedeny v plánovaném termínu a také v co nejvyšší kvalitě, bude v tomto roce nutné shromáždit téměř 580 tisíc korun.

Opět je to obec Přepychy v čele se starostkou Zdeňkou Seidelovou, která jde příkladem a na základě rozhodnutí zastupitelstva věnuje na závěrečnou etapu sto tisíc. Žádost o podporu z dotačního programu Obnova historických varhan opětovně směřovala i na Královéhradecký kraj.

Nedílnou součástí „varhanního“ dění v Přepychách se vedle tzv. adopce varhanních píšťal staly benefiční koncerty pořádané obcí Přepychy ve spolupráci se spolkem PROVARHANY.

Připomeňme, že první se uskutečnil v závěru roku 2015 a vystoupili na něm Štěpánští koledníci. V roce 2016 podpořili obnovu nástroje po žácích Základní umělecké školy v Dobrušce, známém houslistovi Jaroslavu Svěceném a Michaele Káčerkové, také vynikající houslista Václav Hudeček s cembalistou Martinem Hrochem, v neposlední řadě pak mezzosopranistka Martina Kociánová, recitátor Alfred Strejček a komorní pardubický soubor Barocco sempre giovane, v závěru roku pak Musica Braunensis.

A letos? Program benefičních koncertů pro varhany je již připraven a v kostele sv. Prokopa v Přepychách se představí:

26. dubna – žáci Základní umělecké školy Dobruška a pedagogové Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása

13. května – Jiří Stivín (flétna), Václav Uhlíř (varhany)

9. června – Hradišťan Jiřího Pavlici (Noc kostelů)

14. července – Jaroslav Svěcený (housle) a Josef Popelka (varhany)

23. září – Josef Špaček (housle)

Pořadatelé věří, že benefiční koncerty přinesou nejen mimořádné hudební zážítky, ale také znovu otevřou srdce návštěvníků a významnou částkou z dobrovolného vstupného navýší sbírkové varhanní konto.

 

zdroj novinky.cz

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo