Přepychy

Dvoumanuálové varhany postavil Amand Hanisch roku 1872 do kostela sv. Prokopa v Přepychách. Předchozí barokní nástroj byl přemístěn do klášterního kostela v Opočně. Hanischovy varhany mají ještě mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici, navazují tak na dobrou tradici barokního varhanářství, přičemž zvuk nástroje je ovlivněn ceciliánskou reformou a je blíže německému romantismu.


Dnešní stav nástroje není dobrý a je silně napaden červotočem. Pro obnovu byl vybrán varhanář Ivan Bok a vyhlášena byla sbírka i adopce píšťal.


benefiční koncerty v kostele sv. Prokopa v roce 2017

26. dubnažáci Základní umělecké školy Dobruška a pedagogové Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása

13. květnaJiří Stivín (flétna), Václav Uhlíř (varhany)

9. červnaHradišťan Jiřího Pavlici (Noc kostelů)

14. červenceJaroslav Svěcený (housle) a Josef Popelka (varhany)

23. záříJosef Špaček (housle)

6. října – Lukáš Kuta (housle) a Richard Závada (dobové drnkací nástroje)

15. října – Roman Perucki (varhany)

17. listopadu – Aneta Ručková (soprán) a Josef Kratochvíl (varhany)

 

Projekt obnovy varhan byl ukončen

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhla v kostele sv. Prokopa v Přepychách kolaudace varhan, které prošly v letech 2015–2017 celkovou obnovou. Kolaudace se zúčastnili diecézní organolog Václav Uhlíř, starostka obce Zdeňka Seidelová, varhanář Ivan Bok, děkan Augustin Slaninka a Vladimír Paseka z farní rady.

Kolaudací vyvrcholilo úsilí mnoha lidí, kteří se do projektu zapojili, i těch, kteří ho po celou dobu podle svých možností podporovali. V čele týmu stála Zdeňka Seidelová, starostka obce, ruku k dílu přiložili zaměstnanci obce, členové kulturní komise, spolek PROVARHANY, také zástupci farnosti a děkanství. Dotacemi z programu Obnova historických varhan podpořil záchranu nástroje Královéhradecký kraj. Restaurování nástroje provedl tým varhanáře Ivana Boka z Krnova.

V zápise z kolaudace diecézní organolog Václav Uhlíř uvedl: "Po prohlídce a zvukovém předvedení přítomní konstatovali, že práce byla provedena v souladu s restaurátorským záměrem a cenovou nabídkou. Po řemeslné stránce bylo vše zpracováno velmi precizně."

Odměnou pro všechny zúčastněné je fakt, že se podařilo pro další generace uchovat odkaz předků a zachránit nástroj rychnovského varhanáře Amanda Hanische, že varhany budou sloužit nejen věřícím, ale i při kulturních akcích a koncertech.

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo