Přepychy

Projekt obnovy varhan byl ukončen

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhla v kostele sv. Prokopa v Přepychách kolaudace varhan, které prošly v letech 2015–2017 celkovou obnovou. Kolaudace se zúčastnili diecézní organolog Václav Uhlíř, starostka obce Zdeňka Seidelová, varhanář Ivan Bok, děkan Augustin Slaninka a Vladimír Paseka z farní rady.

Kolaudací vyvrcholilo úsilí mnoha lidí, kteří se do projektu zapojili, i těch, kteří ho po celou dobu podle svých možností podporovali. V čele týmu stála Zdeňka Seidelová, starostka obce, ruku k dílu přiložili zaměstnanci obce, členové kulturní komise, spolek PROVARHANY, také zástupci farnosti a děkanství. Dotacemi z programu Obnova historických varhan podpořil záchranu nástroje Královéhradecký kraj. Restaurování nástroje provedl tým varhanáře Ivana Boka z Krnova.

V zápise z kolaudace diecézní organolog Václav Uhlíř uvedl: "Po prohlídce a zvukovém předvedení přítomní konstatovali, že práce byla provedena v souladu s restaurátorským záměrem a cenovou nabídkou. Po řemeslné stránce bylo vše zpracováno velmi precizně."

Odměnou pro všechny zúčastněné je fakt, že se podařilo pro další generace uchovat odkaz předků a zachránit nástroj rychnovského varhanáře Amanda Hanische, že varhany budou sloužit nejen věřícím, ale i při kulturních akcích a koncertech.

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo