Deštné v Orlických horách

Varhanní pozitiv z roku 1878, umístěný v kostele sv. Marie Magdaleny v Deštném v Orlických horách, je bohužel zanedbaný a mimo provoz. Jedná se o jediný nástroj varhanáře Franze Fingera, jenž se dochoval téměř v původním stavu. Právě proto i pro své kvalitní zpracování je památkově chráněn. Nástroj původně stával v kapli Panny Marie v Dříši, později byl převezen do Deštného.

Popis nástroje

Současná dispozice dle nápisů tužkou na zadní stěně skříně vedle manubrií:

Manuál (C – f3, chromatický rozsah)
Copula 8
Principal 4´ Fuss
Principal 2 Fuss

Současný stav nástroje

Nástroj je mimo provoz a značně zanedbaný. Pravděpodobně došlo ke změně výšky ladění, některé dřevěné píšťaly jsou seříznuty. Totéž platí o prospektových píšťalách. Stav dřevěných píšťal je relativně dobrý, některé jsou poházené ve varhanní skříni. Velkým problémem jsou zato všechny kovové píšťaly, tedy celý prospekt a doplňky uvnitř stroje – ve shodě s nálezem NPÚ lze doporučit jejich restaurátorskou rekonstrukci. Byly totiž vyrobeny z nekvalitního a příliš tenkého cínového plechu, který stářím dále degradoval. Průzkum potvrdil poškození některých kovových píšťal dřívějším laděním, při němž došlo ke zborcení stěny. Některé kovové píšťaly chybějí. Dalším nedostatkem je zcela zanedbaný stav ostatních částí varhan (ztvrdlé okožení, rez na železných součástech, značné znečistění apod.). Rovněž měchová soustava je už za hranicí funkčnosti a vyžaduje celkovou obnovu. Na klaviatuře již některé půltónové nákližky chybějí či nedrží, téměř na všech také chybí původní kostěné obložení.

Spolek PROVARHANY iniciuje kompletní restaurování pozitivu. Zajistil závazné stanovisko NPÚ, připravil veškeré podklady pro žádosti o dotace a připravuje sbírku i benefiční koncerty.

BENEFIČNÍ KONCERTY V KOSTELE sv. MARIE MAGDALÉNY

11. června v 19 hodin zahrál PRAQUE CELLO QUARTET - posluchači byli nadšení - čtěte zde

- sobota 6. srpna v 18 hodin v rámci Tavení skla dřevem účinkuje: Pavel SVOBODA (varhany), PhDr. Petr Koukal z NPÚ (přednáška)

- sobota 17. září v 17 hodin - koncert MHF F. L. Věka 2016, účinkuje soubor špičkových hráčů na žesťové nástroje CZECH BRASS a tympanistka JUNKO HONDA

- středa 28. prosince v 17 hodinMusica Braunensis písně, koledy a pastorely - člen opery Národního divadla v Praze barytonista Jakub Hrubý, hobojista Jan Thuri a varhaník Petr Hostinský.

 

Dotací z programu Obnova historických varhan podpořil záchranu nástroje Královéhradecký kraj.

JAK MOHU PODPOŘIT TENTO PROJEKT?

Zájemci o adopci píšťal mohou kontaktovat Obecní úřad Deštné v Orlických horách. Za adoptování varhanní píšťaly obdrží děkovný list. Za Vaši podporu předem děkujeme!

Číslo sbírkového konta: 2400981142 / 2010
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1

trasparentní účet pro tento projekt

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo