OPOČENSKÉ VARHANY

Pomozte nám zachránit opočenské varhany

Budoucnost varhan v kostele Narození Páně v Opočně je nejistá. Jejich stav je natolik vážný, že by k opravě mělo dojít co nejdříve. Spolek pro varhany a město Opočno proto iniciovaly jejich záchranu. Opočenská beseda chce přispět cyklem benefičních koncertů, jejichž celý výtěžek bude věnován na záchranu varhan.

Informace k projektu:

  • byla uzavřena smlouvy na renovaci varhan
  • podána žádost na KHK o dotaci na obnovu varhan
  • podobný projekt již proběhl v Přepychách a v Deštném v Orlických horách


Kromě účasti na benefičních koncertech můžete přispět na opravu varhan i následujícími způsoby.

 

Adoptujte si varhanní píšťalu. Můžete také adopci darovat blízkým.

Příspěvky na adopci píšťal v hodnotě 300, 500, 1.000, 2.000 nebo 5.000 Kč lze poukázat na sbírkové bankovní konto u České spořitelny č. 5076996329/0800 nebo předat v hotovosti na Městském úřadě v Opočně či na děkanství v Dobrušce a samozřejmě na benefičních koncertech.
Na základě daru obdržíte smlouvu a vyberete si ze seznamu konkrétní píšťalu, případně Vám bude přidělena. Na důkaz adopce získáte děkovný list s uvedením jména, typu píšťaly a výše daru. V případě souhlasu bude po dokončení opravy Vaše jméno zveřejněno na seznamu dárců v prostorách kostela.

Bližší informace k adopci Vám sdělí Mgr. Renáta Černá, tajemnice Městského úřadu Opočno - tel. 494 669 629, 725 761 524, e-mail: cerna@mu.opocno.cz

Přispějte na sbírkové konto

Pokud nemáte zájem o adopci, můžete přispět libovolnou částkou přímo na sbírkové konto, které bylo za účelem záchrany varhan zřízeno.

Sbírkové konto: 5076996329/0800

 

Program cyklu benefičních koncertů pořádaných spolkem Opočenská beseda

Vstupné na jednotlivé koncerty je dobrovolné. Výtežek bude věnován na záchranu varhan. Vstupenky nelze rezervovat.

BAROCCO SEMPRE GIOVANE, MARTINA KOCIÁNOVÁ, IVA KRAMPEROVÁ, ALFRED STREJČEK
středa 7. 3. 2018 od 19:00 Kodymův národní dům v Opočně
Se souborem Barocco sempre giovane vystoupí mezzosopranistka Martina Kociánová, houslistka Iva Kramperová a Alfred Strejček. Těšit se můžeme na provedení Vivaldiho Čtvera ročních dob.

PRAGUE CELLO QUARTET
úterý 10. 4. 2018 od 19:00 Kodymův národní dům v Opočně
Soubor vznikl v roce 2006 a v současném složení hraje od roku 2012. Členové kvartetu, absolventi pražské AMU Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč mají na svém kontě řadu individuálních úspěchů i účasti na prestižních domácích i zahraničních festivalech.

PAVEL ZEMEN, BARBORA DURĎÁKOVÁ, MARIE KORPASOVÁ
úterý 8. 5. 2018 od 19:00 Kodymův národní dům v Opočně
Opočenská beseda dlouhodobě podporuje začínající mladé umělce, a jinak tomu nebude ani letos. Na třetím koncertě se představí mladý talentovaný klavírista Pavel Zemen (navíc krajan z Rychnova nad Kněžnou).

KATEŘINA ENGLICHOVÁ, VILÉM VEVERKA
středa 30. 5. 2018 od 19:00 klášterní kostel Narození Páně v Opočně
V květnu nás čeká ještě jeden významný koncert. Potěšíme se přímo v kostele Narození Páně uměním významné české harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky.

BENEWITZOVO KVARTETO
pondělí 2. 7. 2018 od 19:00 Mariánský kostelík v Opočně
Součástí snahy o podporu mladých jsou také každoroční interpretační kurzy, které se konají na počátku prázdnin. V rámci těchto kurzů také proběhne jeden z benefičních koncertů. Je nám velkou ctí, že pozvání do Opočna přijalo Benewitzovo kvarteto.

ALEŠ BÁRTA, JAKUB JANSKÝ
pátek 7. 9. 2018 od 19:00 Mariánský kostelík v Opočně
Závěrečný koncert cyklu se uskuteční v Mariánském kostelíku. Tak trochu symbolicky zazní varhany a housle v podání zkušených umělců Aleše Bárty a Jakuba Janského.


O nástroji

Jedná se o jednomanuálový mechanický nástroj postavený pravděpodobně v roce 1748 v králické dílně pro kostel v Přepychách. Odborníci usuzují, že podle výtvarných znaků, a částečně i podle původní dispozice, by se mohlo jednat o práci varhanáře Františka Katzera.
V roce 1854 nástroj opravil rychnovský varhanář Amand Hanisch, který doplnil některé chybějící píšťaly a v roce 1875 přestěhoval varhany z Přepych do Opočna. V rámci stěhování také zhotovil nové pedálové píšťaly, dvojici měchů a upravil postament varhanní skříně.
Největší přestavbu prodělal nástroj v roce 1901, kdy jej dispozičně upravil Josef Kobrle, dosud poslední větší opravu provedl v roce 1978 Jaroslav Hubený z Protivína. Nástroj je místy červotočivý, po technické stránce velmi zanedbaný a po zvukové stránce neuspokojivý.

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo