Obnovený varhanní positiv se představil v plné kráse

Tradiční svátky skla – Tavení skla dřevem – v Deštném v Orlických horách mají i svoji hudební část.

Slavnostní koncert, během něhož byl 4. srpna poprvé po celkové obnově představen vzácný varhanní positiv, přilákal do příjemně chladného prostředí horského svatostánku Máří Magdalény velký počet lidí.

Vzácný nástroj mistrně ovládal varhaník Pavel Svoboda, předseda spolku PROVARHANY a iniciátor jeho záchrany. Spolu s ním vystoupili houslistka Iva Kramperová a violoncellista Matěj Štěpánek.

Návštěvníky koncertu - mezi nimi radního Královéhradeckého kraje Pavla Hečka a Zdeňku Seidelovou, starostku obce Přepychy, kde se také podařilo opravit královský nástroj, přivítala starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová. Poté požehnal renovovaný nástroj správce farnosti Tomáš Hoffmann. A pak si už při první skladbě Chaconne in F od Johanna Caspara Fischera mohli posluchači vychutnat krásný hlas nástroje.

Průvodního slova se ujal varhaník Pavel Svoboda. Připomněl, že obnovený positiv vznikl před 140 lety a je jediným dochovaným nástrojem varhanáře Franze Fingera, který působil v regionu Orlických hor. Zároveň je důkazem umu tehdejších stavitelů a lidí, pečujících o nástroje. V neposlední řadě poděkoval i špičkovému varhanáři Daliboru Michkovi, jenž positivu vrátil původní hlas i podobu.

V další části koncertu zazněly skladby velikánů hudby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta a Johanna Pachelbela. Jako vynikající sólový hráč se představil Matěj Štěpánek při provedení Suity pro sólové violoncello od Gaspara Cassada. Krásný hudební podvečer zakončila známá a velice posluchačsky vděčná skladba Ave Maria.

Bylo symbolické, že si premiéru zachráněného nástroje nenechali ujít mnozí z těch, kteří přispěli na jeho obnovu například tím, že adoptovali varhanní píšťalu. Přestože varhany září novotou, sbírka v současné době ještě pokračuje, aby do konce letošního roku mohla být uhrazena celá částka, za níž byly odborné práce provedeny.

Další příležitostí, kdy mohou příznivci krásné hudby positiv opět slyšet, bude koncert v rámci osmého ročníku Mezinárodního festivalu F. L. Věka, který se v kostele Máří Magdalény uskuteční v pátek 28. září a vystoupí na něm Jaroslav Tůma (klavichord, varhanní positiv) a Josef Somr (mluvené slovo).

 

zdroj novinky.cz

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo