Emanuel Štěpán Petr

Jméno Emanuel Štěpán Petr asi většině čtenářů nic neřekne. Jedná se ale o významného rodáka z Opočna, který právě před 100 lety prožíval vrchol svého tvůrčího období.

Emanuel Štěpán Petr, jeden z nejvýznamnějších českých stavitelů varhan, se narodil 25. prosince 1852 v Opočně. Učil se v Dobrušce u Františka Jiráska, poté pracoval a zdokonaloval se u předních pražských varhanářů. Při cestách do zahraničí působil ve Wroclawi v Polsku a na dalších místech, nedoložené informace hovoří dokonce o setkání s francouzským varhanářem Cavaillé-Collem. Petr v Praze založil vlastní firmu a v krátké době se stal vedle podniku H. Schiffnera největším varhanářským závodem v Praze. Petrova dílna působila téměř 50 let a během té doby vyrobila celkem 351 varhan, a to i do zahraničí (Polsko, Slovensko, Rumunsko, Rusko). Stavěla velkorysé chrámové varhany až se třemi manuály a několika desítkami registrů, ale také menší i jednomanuálové nástroje o několika málo registrech. Jako velký reprezentativní nástroj lze uvést sv. Ludmilu na náměstí Míru v Praze. Petr, jako mimořádná osobnost a východočeský rodák, by si jistě zasloužil větší pozornost. Kromě publikací Jiřího Fukse z Rychnova nad Kněžnou a další odborné literatury o něm veřejnost neví.

Spolek PROVARHANY si vytkl za cíl osadit jeho rodný dům pamětní deskou a dále propagovat tohoto významného rodáka regionu. Za tímto účelem probíhají jednání a zajišťují se finanční prostředky.

 

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY - neděle 24. července ve 14 hodin - dům čp. 14 na Trčkově náměstí v Opočně

JAK MOHU PODPOŘIT TENTO PROJEKT?

Případní zájemci, kteří by chtěli podpořit zviditelnění tohoto významného varhanáře a opočenského rodáka,
se mohou obrátit na info@provarhany.cz
nebo mohou zaslat dar na účet spolku PROVARHANY 4120503399 / 0800 (specifický symbol 1111)

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo