Další zajímavá témata nabídne čtvrtý ročník mezinárodní konference pro varhany

Čtvrtý ročník mezinárodní konference varhaníků a specialistů na stavbu a historii varhan se uskuteční ve středu 26. června v Galerii HAMU v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze.

Konference, kterou pořádá Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci se spolkem PROVARHANY, tradičně nabídne zajímavé přednášky a diskuze odborníků z České republiky i zahraničí.

Program

Letošní ročník zahájí v 10 hodin hudební teoretik a varhaník MgA. Vít Havlíček, Ph.D., jenž představí svoji novou rozsáhlou publikaci s názvem Varhany na Královédvorsku.

Následující dopolední program bude věnovaný varhanním soutěžím, přednášky budou pojednávat o budoucnosti soutěže Petra Ebena v Opavě (MgA. Petr Čech, Ph.D.), nových i plánovaných soutěžích pro mladé varhaníky ze ZUŠ a konzervatoří (MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.), probírat se budou hodnotící a bodovací kritéria mezinárodních soutěží (prof. Jaroslav Tůma) i varhanní soutěže v Polsku (prof. Roman Perucki). Dopolední blok zakončí téma Historie a budoucnost varhanní soutěže Pražského jara (Michal Vencl, Pavel Svoboda), po kterém následuje diskuze přednášejících i posluchačů.

Odpolední blok začne ve 14 hodin přednáškou Americká vs. česká varhanní kultura (Karel Paukert, varhaník působící v Clevelandu), která nabídne zajímavý náhled na české varhanní prostředí pohledem ze zámoří.

Krátce se představí Kruh klavírníků a varhanářů a konferenci uzavřou Legendy a pravdy kolem financování obnovy historických varhan (PhDr. Petr Koukal, Ph.D.), opět následované diskuzí.

Cíle

Trvalým cílem Konference pro varhany je rozproudit debatu mezi odbornou veřejností, inspirovat studenty varhan i další zájemce a informovat o aktuálních tématech týkajících se varhanní kultury, včetně zkušeností ze zahraničí.

Účast a rezervace

Vstup na konferenci je volný na základě rezervace, účast je nutno závazně potvrdit nejpozději do 24. června na e-mail: info@provarhany.cz.

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo