Mezinárodní varhanní soutěž Jana Křtitele Vaňhala

Podmínky 2. ročníku soutěže

2. ročník

Termín konání3.-4. června 2024

Místo: Klášterní kostel Narození Páně, Kupkovo náměstí, 517 73 Opočno

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

 

Jan Křtitel Vaňhal (Johann Baptist Wanhal) je uznávaný skladatel a velká osobnost 2. poloviny 18. století. V Opočně působil jako varhaník od svých 18 let.

 

Díky nově zrekonstruovaným varhanám v klášterním kostele Narození Páně v Opočně lze úspěšně interpretovat Vaňhalovo varhanní dílo a na špičkový nástroj přilákat mladé talentované varhaníky – studenty hudebních škol, konzervatoří, univerzit a vysokých hudebních škol z celé České republiky i zahraničí. Varhanní soutěž na nástroj s krátkou oktávou u nás neexistovala a je vhodným doplňkem k velkým mezinárodním soutěžím jako Pražské jaro, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, Mezinárodní soutěž Petra Ebena v Opavě či soutěže Pro Bohemia v Ostravě. Pořadatelem soutěže je spolek PROVARHANY ve spolupráci s městem Opočno a Římskokatolickou farností - děkanství Opočno.

 

DISPOZICE VARHAN – Kralická varhanářská dílna z roku 1748, restaurování nástroje dokončil v roce 2021 Ivan Bok

Mechanická traktura, I/10, manuál CDEFGA-c3, pedál CFDGEABH c Cis d Dis e f Fis g Gis a

Werckmeister IV

 

Flauta 8´
Quintadena 8´
Principal 4´
Fugara 4´
Octave 2´
Cymbal 2x
Mixtur 2x
Subbass 16´
Violonbass 8´
Octavbass 4´

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

 • Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:
  • I. kategorie je určena žákům a studentům hry na varhany na ZUŠ
  • II. kategorie je určena studentům středních (konzervatoře) a vysokých uměleckých i pedagogických škol
 • Obě kategorie jsou otevřeny mezinárodní účasti

 

I. kategorie – pro žáky ZUŠ v oboru hra na varhany

 • Délka programu max. 10 minut
 • Minimálně jedna skladba z období českého baroka či klasicismu (J. Zach, J. Seger, B. M. Černohorský, J. K. Kuchař, K. B. Kopřiva)
 • Volný výběr skladeb odpovídající dispozici nástroje
 • Podmínkou je zastoupení obou výše zmíněných specifikací, počet skladeb není omezen

 

II. kategorie – pro studenty oboru hra na varhany na středních (konzervatoře) a vysokých uměleckých i pedagogických školách

 • Délka programu max. 20 minut
 • Povinná skladba: Fuga č. 2 F dur ze 12 fug J. K. Vaňhala
 • Partita nebo variační forma (J. Pachelbel, G. Böhm, J. P. Sweelinck, ...)
 • Volný výběr skladeb odpovídající dispozici nástroje
 • Podmínkou je zastoupení všech výše zmíněných specifikací, počet skladeb není omezen

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • Jednokolová soutěž se uskuteční v klášterním kostele Narození Páně v Opočně (Královehradecký kraj) na nově zrestaurované jednomanuálové varhany s krátkou oktávou
 • Soutěž proběhne v termínu 3.-4. června 2024
 • Přihláška bude uveřejněna 1. ledna 2024
 • Datum uzávěrky přihlášek je 31. března 2024 na e-mailovou adresu info@provarhany.cz
 • Součástí přihlášky bude:
  • Vyplněná a podepsaná přihláška
  • Doklad o zaplacení účastnického poplatku
  • Fotografie ve formátu jpeg
  • Stručné umělecké CV (platné pouze pro II. kategorii)
 • Účastnický poplatek ve výši 1.000 Kč za soutěžícího uhraďte na účet České spořitelny 4120503399/0800 - do poznámky uveďte: Soutěž_kategorie_příjmení, např: Soutěž_II.kategorie_Novák
 • Účastnický poplatek je nevratný
 • Počet soutěžících je omezen, v případě velkého počtu zájemců má pořadatel právo výběru uchazečů dle pořadí přijetí přihlášky (pakliže nebude uchazeč do soutěže vybrán, účastnický poplatek je vratný)
 • Zasláním přihlášky je zároveň vyjádřen souhlas s případným uveřejněním informací o účastníkovi v tisku a se zveřejněním audiovizuálních záznamů přehlídky výhradně k dokumentaci nebo nekomerční prezentaci na sociálních sítích, případně médiích. V této souvislosti není nárok na honorář
 • Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastník soutěže i jeho pedagog
 • Každý soutěžící si zajišťuje svého registrátora
 • Pořadatel nezodpovídá za notový materiál soutěžících, volba vhodné edice je samozřejmostí
 • Při překročení časového limitu může porota výkon přerušit
 • Soutěžní pořadí bude losováno při jednání organizačního výboru po přijetí všech přihlášek a bude o něm proveden zápis
 • Soutěžící je povinen dostavit se k nástroji 20 minut před plánovaným časem svého soutěžního výkonu
 • V případě, že se účastník ze závažných důvodů k soutěžnímu výkonu nedostaví, smí hrát pouze se souhlasem poroty na závěr soutěžního dne
 • Soutěžící musí dodržet pořadí repertoáru, který uvedl v přihlášce - případné změny musí nahlásit v den soutěže moderátorovi
 • Ve stejné soutěžní kategorii se nemohou účastnit vítězové 1. ceny
 • Mezinárodní porota: prof. Waclav Golonka, MgA. Petr Čech, ArtD., MgA. Michaela Káčerková
REGISTRAČNÍ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY:

 • Rozpis online rezervací registračních zkoušek (každý soutěžící má k dispozici 90 minut) bude uveřejněn po uzávěrce přihlášek, nejdéle však do 21. dubna 2024
 • Pořadatel se zavazuje zajistit dostatečný čas pro akustickou zkoušku v den soutěže

 

CENY:

 • Vítězové obdrží věcné ceny, vítěz II. kategorie finanční odměnu ve výši 10 000 Kč a účinkování na honorovaném koncertě v rámci Opočenských letních hudebních večerů v roce 2024 (termín v jednání)
 • Porota rozhodne o udělení jedné nebo více cen, má právo ceny rozdělit, případně neudělit

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ

 

POŘADATEL:

PROVARHANY z.s.

Sídlo spolku: Radima Drejsla 619, 518 01 Dobruška

Předseda spolku: Lukáš Koblása, tel. +420 605 922 524

www.provarhany.cz

info@provarhany.cz

IČ: 04692896, Bankovní spojení: Česká spořitelna 4120503399 / 0800

Přihlášení / registrace

registrace / zapomenuté heslo